Фондацията организира информационни събития за популяризиране на ОПИК

На 27 април 2017 г. Министерство на икономиката проведе информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК). Организатор на събитието е Фондация „Общество на познанието“, а възложител на поръчката е Управляващият орган на ОПИК - Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". То се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси, с любезното съдействие на ректора и академичната общност. В събитието взеха участие представители на бенефициенти по проекти, на бизнеса и академичните среди. Събитието бе открито от  Теодор Седларски, служебен министър на икономиката и доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката представи на аудиторията възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и индикативната годишна работна програма за 2017 г., както и проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятия“.

Участие в събитието взеха още Калин Маринов, заместник – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Камен Славов, Ръководител звено „Финансови инструменти“,  Фонд на фондовете и доц. Евгени Евгениев, заместник ректор на ВУЗФ, който направи представяне на университета и новата специалност в него, насочена към иновациите и технологичната комерсиализация.

Събитието премина при засилен студентски интерес във Висшето училище по застраховане и финанси.
 За повече информация посетете страницата на информационното събитие: http://ksfoundation.eu/oppic-event-27-04-2017/