Работен семинар с представители на партньорите на ФОНДАЦИЯTA

Работен семинар с представители на партньорите на ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“  -   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ /ХТМУ/,  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ "СТРАШИМИР ДИМИТРОВ" (ГИ-БАН), ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ „АКАД. ИВАН КОСТОВ“, който се проведе на 23 ноември в София.