ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ НА 15 ГОДИНИ

През 2018г. имаме повод за гордост - Фондация „Общество на познанието“ има юбилей и навърши 15 години. Това е една сериозна годишнина за всяка организация в консултантския бранш в България. От своето учредяване през 2003 година, до момента придобихме богат опит и създадохме успешни партньорства с множество клиенти, чрез което допринесохме за подобряване на облика на българските региони.
През всички тези години дейността на Фондация „Общество на познанието” се осъществяваше в три основни направления:
•    консултантски услуги в областта на анализа, разработването, внедряването и адаптирането на системи на управление, стратегическо планиране, разработване на тръжни документации, реализация на комуникационни и маркетингови стратегии и кампании;
•    консултантски услуги при подготовка, кандидатстване и реализация на проекти по програми на ЕС и други донорски институции;
•    непрекъснато професионално обучение в контекста на принципите на ученето през целия живот.
Поздравяваме всички членове, експерти и институции, с които Фондацията работи и си пожелаваме още дълго и ползотворно функциониране.