Oбщина Смолян

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 23450,00 лв без ДДС

Категория: Изработване на тръжна документация

Изготвяне на документация за избор на изпълнители във връзка с изпълнението на проект „Тракийското и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море с акроним Thrabyzhe

Община град Добрич

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 5000,00 лв без ДДС

Категория: Изработване на тръжна документация

Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители на дейности по проект "Пъстрото лице на Добруджа" по договор BG161РО001-3.2-02/2011/004, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г.

Община Момчилград

Изпълнител: Фондация „Общество на познанието”

Стойност на договора: 10000,00 лв без ДДС

Категория: Изработване на тръжна документация

Изготвяне на планово задание за изработване на Общ устройствен план на град Момчилград