Фондация ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО

е изпълнила договори за последните три години на обща стойност над 1 750 000 лв. Обхватът на общините, в които ФОП е изпълнявала договори включва Южна България – обл. Смолян и Кърджали, Югозападна – обл. Благоевград, Кюстендил, Североизточна – об. Добрич, Разград, Русе и Силистра, Северозападна – обл. Враца, София област и София-град.

Има осъществени успешни проекти с ведомства на държавната администрация в основните професионални области на фондацията.

Foundation

has a team with extensive experience in project management in European and national programs